Kwalifikowalna pierwsza pomoc - szkolenia

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiane są czynności, które wykonuje się, gdy dojdzie do urazu lub wypadku. Dzięki takiemu działaniu można nie tylko zminimalizować szkody zdrowotne, ale również ratować życie jeszcze przed przybyciem fachowej pomocy.

Nasza kompleksowa oferta szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dedykowana jest pracownikom wszystkich grup zawodowych, ale określone zajęcia są dostosowywane również do specyfiki danej branży i występujących w niej zagrożeń.

W czasie naszego szkolenia dla osób indywidualnych zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Przekazujemy tylko informacje naprawdę użyteczne zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, a uczestnicy zajęć otrzymują pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu.
 
Nasze szkolenie obejmuje między innymi:

  • zagadnienia prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy;
  • bezpieczeństwo podczas akcji ratunkowych;
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych;
  • łańcuch przeżycia;
  • ocena stanu przytomności poszkodowanego;
  • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;
  • zagrożenia związane z zadławieniem;
  • postępowanie ratownicze przy różnych zdarzeniach (np. złamania, krwotoki, oparzenia, porażenia prądem itp.);
  • urazy związane z kręgosłupem i inne.

Wysoki standard usług BHP, nam warto zaufać.