Szkolenia BHP realizowane przez naszą firmę

Szkolenia BHP to ustawowy obowiązek pracodawców wynikający z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, prelekcji, instruktażu, kursów, seminariów. W czasie szkolenia pracownicy zapoznają się z:

  • regulacjami prawnymi,
  • obowiązkami pracodawcy wobec pracowników,
  • obowiązkami pracowników wobec pracodawców,
  • środkach ochrony indywidualnej,
  • podstawy ppoż. itp.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia online.

Wysoki standard usług BHP, nam warto zaufać.