Profesjonalna obsługa BHP

Wg przepisu „pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu”. Cytat pochodzi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym firma USŁUGI BHP KRZYSZTOF SZAFAROWICZ oferuje:

  • Kompletne zapoznanie się z zakładem pracy i pracownikami,
  • Szkolenia,
  • Ocena ryzyka zawodowego,
  • Audyty,
  • Raporty przekazywane kierownictwu firmy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami,
  • Raporty roczne (zmiany w firmie w celu poprawy jakości pracy),
  • Doradztwo w zakresie BHP,
  • Prowadzenie dokumentacji BHP,
  • Dokumentacja powypadkowa,
  • Pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wysoki standard usług BHP, nam warto zaufać.